Op verzoek van stadsdeel Nieuw-West wordt er dit semester gestart met een project rondom taal op school. in de Nolenbuurt wonen veel bewoners met een taalachterstand. Dit betreft zowel de jeugd als de volwassenen. Deze bewoners treden weinig buiten hun eigen netwerk en er is sprake van weinig maatschappelijke participatie. Het gemiddelde inkomen en de gemiddelde cito-scores van de buurtbewoners blijven achter op de rest van de bewoners van Amsterdam.
Door taalprojecten op te zetten en deze te verduurzamen in de wijk wordt enerzijds een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de taalbeheersing van de bewoners en worden anderzijds verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact gebracht waardoor er meer sociale cohesie ontstaat in de wijk.