Overlast door jongeren draagt nu sterk bij aan een gevoel van onveiligheid. Andersom hebben jongeren vaak het idee dat er geen plek voor hen is. Het project “jongeren & werk” is gericht op het: opbouwen van een netwerk onder jongeren in de Vogelbuurt. Daarbij is er extra aandacht voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt/ zonder startkwalificatie;
Jongeren betrekken in de vormgeving en uitvoering van dit project om hen zelf meer verantwoordelijk te maken voor hun plek in de wijk;
Ontmoeting en verbinding tussen jongeren enerzijds en andere bevolkingsgroepen en bedrijven anderzijds te stimuleren.

De studenten organiseren een campagne over de beeldvorming van jongeren. Met input van jongeren besluiten ze welke vorm deze campagne krijgt. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande kanalen.