Een aanzienlijk deel waarop Amsterdammers sporten en bewegen in de openbare ruimte kunnen we betitelen als Urban Sports. Hiermee bedoelen we alle vormen van sporten en bewegen waarbij spektakel, durf en het demonstreren van vaardigheden een belangrijke rol spelen. Met daarbij de stedelijke omgeving als decor en podium. Ook het verbonden voelen met een grootstedelijke jongerencultuur is een essentieel onderdeel van Urban Sports. Deze stedelijke cultuur uit zich in leefstijl, mode, muziek, dans en beeldende kunstvormen.

De gemeente Amsterdam wil de komende jaren inzetten om de stimulering van urban sports in verschillende delen van de stad. Maar met name in stadsdeel Noord. De gemeente Amsterdam wil daarom meer inzicht in de groep urban sporters“Urban Sports blijven uiteraard ook vooral een manier om invulling  te geven aan de vrije tijd. Veel jongeren zijn op zoek naar een sport die bij hen past. Ze voelen zich niet altijd thuis bij een traditionele sportvereniging. Urban Sports kunnen dienen als alternatief voor die sportvereniging. Sommige Amsterdamse jongeren vinden niet vanzelf hun plek in de samenleving. Om hun een positief perspectief te geven kunnen Urban Sport worden ingezet. In andere gemeenten zijn hier goede ervaringen mee opgedaan.”  -Beleidsnota Urban Sports Amsterdam 2020-2025

In opdracht van stadsdeel Noord gaan studenten van de opleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Vrije Universiteit inzicht vergaren in de doelgroep urban sporters, de sociale dynamiek en verhoudingen binnen deze subculturen. De verwachting is dat met de opgehaalde verhalen en informatie ook iets gezegd kan worden over de manier waarop stadsdelen en de gemeente jongeren kan stimuleren om deze manier te beoefenen, zowel in de fysieke ruimte als programmering.