Een aanzienlijk deel waarop Amsterdammers sporten en bewegen in de openbare ruimte kunnen we betitelen als Urban Sports. Hiermee bedoelen we alle vormen van sporten en bewegen waarbij spektakel, durf en het demonstreren van vaardigheden een belangrijke rol spelen. Met daarbij de stedelijke omgeving als decor en podium. Ook het verbonden voelen met een grootstedelijke jongerencultuur is een essentieel onderdeel van Urban Sports. Deze stedelijke cultuur uit zich in leefstijl, mode, muziek, dans en beeldende kunstvormen.

De gemeente Amsterdam wil de komende jaren inzetten om de stimulering van urban sports in verschillende delen van de stad. Maar met name in stadsdeel Noord. De gemeente Amsterdam wil daarom meer inzicht in de groep urban sporters. De studenten vergaren middels hun onderzoek inzicht in de doelgroep urban sporters, de sociale dynamiek en verhoudingen binnen deze subculturen. De verwachting is dat met de opgehaalde verhalen en informatie ook iets gezegd kan worden over de manier waarop stadsdelen en de gemeente jongeren kan stimuleren om deze manier te beoefenen. Dit geldt voor zowel de fysieke ruimte als programmering.