In Landlust in Amsterdam-West is een tijdelijk vernieuwingsproces begonnen. Dit zorgt ervoor dat de buurt de komende jaren nog meer voor een uitdaging staat met betrekking tot de leefbaarheid. Het is in Amsterdam gebleken dat wanneer bewoners weten dat zij binnen een bepaalde termijn uit hun huis worden geplaatst, er minder aandacht wordt besteed aan de woonomgeving, zowel fysiek als sociaal. Om deze redenen is er ook in deze buurt een Springlevend Wonen project gestart. Zes studenten wonen in de wijk en fungeren als de oren en ogen van de wijk. Zij leggen een verbinding tussen organisaties en bewoners in de buurt en door middel van initiatieven die ze samen met de buurt opzetten zorgen ze ervoor dat zowel de sociale als fysieke leefbaarheid van de wijk gewaarborgd blijft. Dit is een samenwerking met woningcorporatie Ymere. De studenten van Springlevend Landlust verzorgen  dit semester  huiswerkbegeleiding voor kinderen uit de buurt. De kinderen zitten in groep 4 tot en met 8 en zijn in groepjes verdeeld naar leeftijd. Iedere week worden de kinderen begeleid bij hun huiswerk van taal, begrijpend lezen en rekenen. Daarnaast brengen de studenten inspiratie bij het huiswerk maken door de kinderen spelenderwijs te laten leren.
Dit project is in samenwerking met Ymere van start gegaan.