In de buurt Bosleeuw midden in Bos en Lommer (Amsterdam-West) gaat in de komende jaren een stedelijk vernieuwingsproces plaatsvinden. Dit betekent dat de leefomgeving voor inwoners van deze buurt de komende jaren zal veranderen. Stadsdeel West heeft al onderzoek gedaan onder een groot deel van de bewoners waar zij tijdens dit proces nog behoefte aan zouden hebben om de leefbaarheid van de buurt en het woongenot te kunnen waarborgen. Een dergelijk onderzoek dient alleen nog plaats te vinden onder de doelgroep jongeren.
In dit project gaan studenten Maatschappeljik Werk onderzoek doen naar de behoeften van jongeren in de Bosleeuwbuurt en hoe voor hun de buurt nog een leuke plaats kan blijven om in te wonen en leven.