Er zijn verschillende manieren om vluchtelingen te helpen hun plekje te vinden in onze samenleving. Zoals samen sporten, coaching door leeftijdsgenoten, het helpen zoeken naar een baan en het creëren van een fijne woonomgeving zijn een aantal mooie manieren hiervoor.

Samen fijn wonen

Zo lopen er op dit moment een aantal mooie woonprojecten rondom community building: een groep studenten en/of young professionals woont in een complex samen met een groep vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) en andere jonge mensen. Deze studenten en/of young professionals hebben wij aangesteld als Community Builders. Zij organiseren activiteiten, vormen een aanspreekpunt voor bewoners en bouwen aan de community binnen het complex.

Ook helpen studenten in het kader van hun stage statushouders bij het vinden van een baan of opleiding. Studenten coachen één op één, zodat ze een vertrouwensband kunnen opbouwen met de statushouders.

Coaching door leeftijdsgenoten

Naast deze woonprojecten lopen er meerdere projecten waarbij studenten statushouders één-op-één coachen. Ze helpen hen met het vinden van een baan of een opleiding. Daarnaast helpen ze ook met de dagelijkse gang van zaken: Waar kun je leuk uitgaan? Waar haal je goedkope meubelen? Hoe werkt het in Nederland met dokters en tandartsen? Studenten kunnen hier heel goed bij helpen en verbreden tegelijkertijd hun eigen blikveld.

Voor alle projecten die wij doen rondom het thema Vluchtelingen kun je hierboven op ‘projecten’ klikken.