Het uitdragen van de missie doen zij door enerzijds bij te dragen aan de vitaliteit van Amsterdamse sportaanbieders en anderzijds coachingstrajecten aan te bieden aan (nieuwe) Amsterdammers en sportaanbieders die daar behoefte aan hebben. Tegelijkertijd is Bureau JongGras lerend en reflectief doordat wij onze impact doorlopend inzichtelijk maken. Bureau JongGras  bestaat daarmee uit 3 pijlers: 

Advies
Bureau JongGras wordt hét bureau waar sportaanbieders als eerste aankloppen als zij een adviesvraag hebben of een ledentevredenheidsonderzoek willen uitvoeren. 

Coaching
Coaching (zowel sportaanbieders als statushouders) binnen Bureau JongGras legt de focus op zowel statushouders als sportaanbieders. Enerzijds ondersteunen zij sportaanbieders in hun uitdaging om nieuwe Amsterdammers te voorzien van passend sportaanbod. Anderzijds coachen zij statushouders richting dit passende aanbod. Klantmanagers en zorgprofessionals kunnen bij ons terecht als zij een nieuwe Amsterdammer kennen die gecoacht wil worden naar sport. Natuurlijk kunnen nieuwe Amsterdammers ook zelf direct bij ons aankloppen. En hoe mooi zou het zijn als in de toekomst ook andere groepen zoals ouderen bij onze coachingstak terecht kunnen voor een coachingstraject! 

Impact
Deze opzet van het Bureau biedt volop mogelijkheden om uit te breiden of van focus te veranderen. Alles wat Bureau JongGras doet monitoren en evalueren wij. Dit om ervoor te zorgen dat we de impact gelijk meten en gezamenlijk kunnen bepalen  aan welke knoppen we kunnen draaien om de impact nog groter te maken.