Het komende semester zullen studenten van de opleiding Bedrijfskunde (Windesheim Almere) een onderzoek te verrichten naar de aard en zwaarte van de problematiek en de behoefte aan deskundigheid en interventies voor LHBTI+ vluchtelingen in Almere. Van belang is dat de doelgroep nauw betrokken wordt gedurende het gehele traject van het onderzoek.

De studenten verkennen in de eerste fase middels kwantitatief onderzoek de huidige kennis van initiatiefnemers. De geworven studenten zullen een literatuuronderzoek verrichten waarin wordt bekeken welke best practices er zijn als het gaat om behoeften van en steun aan LHBTI+ -vluchtelingen en wat de literatuur zegt over wat werkt om de acceptatie van LHBTI+ vluchtelingen te vergroten.

Ook zullen zij een veldonderzoek onder de doelgroep en belangrijke professionals en vrijwilligers verrichten naar de behoeften en wensen aan deskundigheid en interventies. Aan het eind van het project ligt er een adviesrapport met concrete aanbevelingen klaar die de gemeente Almere een beeld geven van de aard en zwaarte van de problematiek die LHBTI+ vluchtelingen ervaren, plus mogelijke interventies om de situatie te verbeteren.