Stadsdeel Zuid heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan lokaal aanbod basisvoorzieningen voor statushouders in Amsterdam Zuid.  Toen het Stadsdeel hier in mei 2017 mee begon, was het aanbod versnipperd. De professionals in Zuid wisten elkaar niet snel te vinden. Uit een stadsdeel-brede enquête onder de professionals, die zich voor statushouders inzetten, kreeg de onderlinge communicatie destijds een 5.3 als rapportcijfer. Hierna hebben de professionals hun krachten gebundeld om de communicatie onderling te verbeteren. Op dit moment staat er een goede organisatie van het stadsdeel en samenwerkingspartners. Zij bieden verschillende diensten aan die statushouders ondersteunen bij hun proces van integratie en inburgering. 

Nu is er vanuit Stadsdeel Zuid de vraag ontstaan hoe het in de praktijk gaat. En of het aanbod van deze diensten ook echt aansluiten bij de behoeften van de doelgroep statushouders. Maakt deze doelgroep goed gebruik van het aanbod en weten zij het te vinden? Om hier inzicht in te geven heeft Stadsdeel Zuid aan Academie van de Stad gevraagd een verkennend onderzoek met studenten op te zetten naar de ervaringen vanuit de doelgroep met betrekking tot het aanbod basisvoorzieningen.