Er is weinig bekend over de groep irreguliere migranten. Met deze groep worden mensen van buiten de EU bedoeld die geen verblijfsvergunning hebben. En die geen asiel aanvragen, omdat zij hiervoor op voorhand niet in aanmerking komen. Deze doelgroep is zeer divers maar kent in Zuidoost een hoge representatie van inwoners uit West Afrikaanse landen. Irreguliere migranten zijn overwegend mensen die bewust de keuze hebben gemaakt om zich als irreguliere migrant in Nederland te vestigen. Er kunnen zich echter ook andere groepen onder hen bevinden, waaronder ook slachtoffers van mensenhandel.

Er is weinig bekend over deze groep aangezien ze “off the radar” willen blijven. Wel is duidelijk dat de irreguliere migranten kampen met uitdagingen en beperkt zelfredzaam zijn. Vanwege hun illegale status kunnen zij bijvoorbeeld geen aanspraak maken op een bankrekening, huisvesting, reguliere arbeid of verzekering. Hierdoor zijn zij kwetsbaar voor uitbuiting, armoede, psychische problemen, eenzaamheid en onveiligheid.

Stadsdeel Zuidoost wil graag meer inzicht in de algemene vragen achter irreguliere migratie en de bevindingen van andere partijen in Zuidoost die in contact staan met irreguliere migranten. Op deze twee onderzoeksvragen zal dit onderwijsproject zich dan ook richten.