Op het Odeonpark wonen jongeren en statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) tussen de 18 – 27 jaar die aan de start van een nieuwe toekomst staan. In het eerste kwartaal van 2018 wordt gestart met vier woonbegeleiders. Zij worden de ‘oren en ogen’ van het complex en een aanspreekpunt voor de bewoners. Daarnaast verwelkomen zij nieuwe bewoners, controleren en stimuleren zij de leefbaarheid en zullen ze activiteiten organiseren die community building stimuleren. Zij richten zich dus vooral op het sociale beheer van het complex.