In de H-buurt bevinden zich studentenwoningen. Onder de studenten die hier woningen huren zijn er zo’n 50 vluchtelingen met een verblijfstatus (statushouders). Deze statushouders zijn niet de enigen in de buurt: verspreid in de hele H-Buurt wonen statushouders van alle leeftijden met verschillende achtergronden. Dat hier veel jongeren tussen zitten is aanneembaar; in heel Amsterdam is een derde van de statushouders onder de 27.

Vanuit het stadsdeel is er de behoefte om deze statushouders welkom te heten en te helpen om hen te laten landen in de wijk. De studentcoördinatoren gaan een netwerk aan statushouders uit de H-Buurt opzetten. Dit netwerk kunnen zij verbinden met het bestaande wijknetwerk en kennis over activiteiten en voorzieningen om te introduceren aan de  statushouders. Zo is Heesterveld een levendige buurt waarin veel culturele activiteiten plaatsvinden die nog weinig door statushouders worden gevonden en bezocht. Als de mogelijkheden in de buurt bekend zijn bij statushouders kan dit bijdragen aan hun landing in de buurt en een prettigere leefsituatie. Als het netwerk van statushouders verstevigd is, kan dit tevens als platform dienen. Hebben de statushouders behoefte aan het aanbod in de wijk? En is het aanbod zichtbaar?