Springlevend Appelweg

Woonstichting Ymere heeft 63 nieuwe woningen voor 63 bewoners op de Appelweg Amsterdam gebouwd. Het ene deel bestaat uit woonstarters uit Nederland, de andere helft bestaat uit jonge vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Het complex heeft daarnaast een gemeenschappelijke ruimte, wat iedereen de kans geeft om een netwerk op te bouwen, vrienden te maken en je horizon te verbreden. Samen kom je verder en is het bovendien gezelliger.

 

Community Building

Een team van vier Community Builders zal hier op inzetten onder begeleiding van Academie van de Stad. Het doel van Springlevend Wonen-project Appelweg is om van het complex een plek te maken waar bewoners prettig met elkaar samen wonen en leven, waar bewoners elkaar kennen en elkaar helpen als dat nodig is. Een complex waar activiteiten worden georganiseerd om ontmoetingen tot stand te brengen. Het is belangrijk om de omgeving in een vroeg stadium te betrekken tot het complex. Dit vanwege de onrust die er is bij verschillende omwonenden over de komst van het complex. Daarnaast zullen de Community Builders op zoek gaan naar betrokken bewoners die samen een actieve bewonersgroep vormen. Dit met als doel om een duurzaam project neer te zetten, waarbij de bewoners ook zelf in hun kracht worden gezet!

 

Wil je meer weten over het project Springlevend Appelweg? 

Neem contact op met de projectcoördinator: 

Pjotr van Kleef
pjotr@academievandestad.nl
06 4268 6269