Er wonen veel statushouders in de H-buurt en dit aantal zal de komende jaren toenemen. Voor de gemeente is het belangrijk dat zij snel de wijk en mensen in hun omgeving leren kennen. De woonbegeleiders voeren gesprekken met statushouders en ondersteunen hen bij het leggen van contact met andere buurtbewoners en buurtinitiatieven. Ze wijzen hen bijvoorbeeld op de mogelijkheden om Nederlands te oefenen, om te sporten of om andere mensen te leren kennen. Op die manier helpen ze de statushouders bij hun integratie in de wijk.