Binnen de Maatschappelijke Begeleiding van Vluchtelingen zal de focus meer en meer moeten komen liggen op participatie in de Nederlandse samenleving. Het liefst ziet de regering dat vluchtelingen zo snel mogelijk een betaalde baan hebben en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Mensen stimuleren om te participeren kan op verschillende manieren. In ieder geval is het goed om in beeld te brengen wat iemands competenties zijn, of iemand een opleiding heeft gevolgd en wat voor werk iemand had in het land van herkomst. Naar aanleiding daarvan kan er gekeken worden wat iemand in Nederland wil doen, welke wegen hij moet bewandelen om dit doel te halen en of dit realistisch is of dat doelen moeten worden bijgesteld.
 
Het behalen van deze doelen is vaak maatwerk en de Nederlandse samenleving is complex, waardoor het voor mensen vaak moeilijk is deze doelen te bereiken. Ook zien we dat er bepaalde drempels moeten worden overwonnen om zelfstandig stappen te zetten. Dit heeft vaak ook te maken met het minder goed beheersen van de Nederlandse taal. Het is fijn als vluchtelingen op weg worden geholpen en hulp krijgen bij het maken van een CV, het bezoeken van een uitzendbureau en eventueel het voeren van een sollicitatiegesprek. Tussenstappen kunnen zijn het doen van vrijwilligerswerk of het vinden van een stageplaats of een leerwerktraject.

Studenten Sociologie en Bestuur & Organisatie gaan in het komende half jaar onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om vluchtelingen in Utrecht te ondersteunen om sneller te participeren naar vrijwilligerswerk en of een betaalde baan. Vanuit het onderzoek gaan studenten het proces vormgeven hoe de begeleiding eruit gaat zien en wat daarvoor nodig is. Hoe wordt er samengewerkt met andere partners? Hoeveel vluchtelingen kunnen er begeleid worden door 1 persoon en waar vindt de begeleiding plaats?