Inspiratie op The Next Hub-expositie

Van gedetailleerde maquettes tot een festival in Oog in Al en van een mini-tentoonstelling op het stationsplein tot djembémuziek: 32 studenten hebben op 15 juni hun ontwerpen en creaties gepresenteerd tijdens de The Next Hub expositie. Deze expositie was de kroon op al het harde werk en de inzet die de studenten het afgelopen semester in dit project hebben getoond. Het project The Next Hub is een vervolg op het succesvolle project Einstein Hubs. En bij beide projecten lag de focus op Plan Einstein, een plek waar alle Utrechters elkaar kunnen ontmoeten, oud én nieuw! Maar wat houdt Plan Einstein precies in?

Student: “Ik vond het project geweldig! De expositie hier – in deze setting – alles komt nu samen. En het voelde écht. Bij de start op het stadskantoor van de gemeente Utrecht begreep ik dat we dit echt voor iemand doen en dat met onze ideeën in de praktijk iets gaat gebeuren.”

The Next Hub Plan Einstein Academie van de Stad  .   .  The Next Hub Plan Einstein Academie van de Stad

 

Plan Einstein

De gemeente Utrecht zet zich in voor de stad en haar bewoners. Utrecht wil een inclusieve stad zijn waar al haar bewoners met verschillende nationaliteiten prettig met elkaar kunnen wonen en zich thuis voelen. Ook nieuwe Utrechters moeten vanaf het begin meetellen en kunnen meedoen. Daarom betrekt de gemeente Utrecht inwoners en organisaties bij onderwerpen als integratie, de opvang van asielzoekers en inburgering. Utrecht heeft met het concept Plan Einstein een vernieuwende aanpak van opvang en integratie van vluchtelingen in asielzoekerscentra. De cursussen en activiteiten die deelnemers op Plan Einstein kunnen volgen en het netwerk dat ze opbouwen, kunnen de kansen van vluchtelingen en wijkbewoners op een betere toekomst vergroten, ongeacht hun status en ongeacht waar die toekomst ligt.

 

The Next Hub Academie van de Stad

Einstein Hubs

Na het succes van vorig jaar zijn studenten dit jaar opnieuw in het concept van Plan Einstein gedoken. Vorig jaar lag de focus op het verspreiden van Plan Einstein over de hele stad en het creëren van zogenaamde Einstein Hubs. Met extra aandacht voor aantrekkelijkheid en het creëren van free open spaces for meaningful encounters. Studenten hielden zich bezig met het  totaalconcept van Plan Einstein. Waarin asielzoekers de stad in gaan en de stad Plan Einstein opneemt. Hoe? Door verschillende plekken en activiteiten – die verspreid zijn door de stad – te verbinden met elkaar en met de verschillende opvanglocaties. De uitdaging? Alle elementen (wonen, hubs, park, etc.) samenbrengen.

 

The Next Hub Plan Einstein Academie van de Stad .    .

 

Van Einstein Hubs naar The Next Hubs

Dit jaar was het de taak aan de studenten om voort te bouwen op de resultaten van vorig jaar en met nieuwe inzichten de volgende stap te zetten. De focus lag niet alleen op het sociale, maar ook op het architectonische. Aan studenten de opdracht om contrapunten te herkennen, vervormingen toe te passen en nieuwe wegen in te slaan. En om het nog uitdagender te maken, moesten de criteria haalbaarheid en realiteit ook meegenomen worden in de ontwerpen.
Het project bestond uit een onderzoeksfase en een ontwerpfase. Studenten kregen de vrijheid om te kiezen uit verschillende resultaatgebieden: 1) Ontmoeting binnen de opvanglocaties, 2) Ontmoeting met buren, 3) Ontmoeting met de stad, en 4) Ontmoeting met andere Hubs en opvanglocaties. 

Bezoeker expositie: “Het is zo bijzonder hoe deze eerstejaars studenten nieuwe inzichten geven.”

Succesvolle en inspirerende creaties

Afgelopen dinsdag 15 juni was het dan zover: The Next Hub-expositie! Op deze expositie hebben de studenten hun ontwerpen en creaties gepresenteerd. Super om te zien hoe de acht groepen studenten allemaal hun eigen invalshoek hebben gekozen en dit tot in detail hebben uitgewerkt. Een bak aan inspiratie voor de gemeente Utrecht en opdrachtgever Jan Braat – senior beleidsadviseur migratie, diversiteit en integratie! Ook dit jaar was de samenwerking met Plan Einstein weer een groot succes!

Meer weten? 

Bekijk de pagina over het project hier of neem contact op met projectcoördinator Emy Kenter via emy@academievandestad.nl.