De vluchtelingencrisis in Europa en Nederland heeft ook zijn impact op Amsterdam. De stad staat voor de uitdaging om een grote groep vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) onderdak te bieden.

De stad heeft de opdracht om in de komende drie jaar 2.700 woonplekken te bouwen, waarbij is afgesproken dat de focus ligt op de huisvesting van voornamelijk (jonge) statushouders, zodat er binnen de bestaande voorraad ruimte blijft voor de rest van de Amsterdammers. Naast spreiding over de stad en de juiste schaal streeft Amsterdam naar gemengde verhuur per complex. Dit maakt de opgave voor het toevoegen van extra woningen groter.

Concreet betekent dit dat de gemeente Amsterdam locaties wil ontwikkelen waar onder meer studenten en jongeren een plek vinden samen met statushouders. Op deze manier wil de gemeente integratie bevorderen en de menging van cultuur, leeftijd en achtergrond stimuleren. Als resultaat ontstaan er sterke communities, waar bewoners elkaar kennen.

Maar hoe ontwerp je een dergelijke wijk? Hoe stimuleren we ‘community by design’? Welke stedelijke randvoorwaarden moeten we aangrijpen om een ontwerp neer te leggen waardoor gemeenschappen ontstaan? Hoe kun je door een goed ontwerp van een dergelijke wijk zorgen dat er een community ontstaat en dat de bewoners met elkaar en met de buurt integreren?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zal programma jongeren- en studentenhuisvesting van de gemeente Amsterdam in samenwerking met Academie van de Stad een prijsvraag uitzetten voor het ontwerp. Het ontwerp overstijgt dus het individuele woonhuis maar concentreert zich juist op de gehele buurt. Het is de bedoeling dat er een totaalconcept wordt ontworpen waarin naast de fysieke opgave ook aandacht is voor de sociale vraagstukken zoals bijvoorbeeld integratie, samenleven, inburgeren, wonen, sporten, werken en studeren.

Door het uitzetten van een prijsvraag onder studenten en net afgestudeerden krijgen zij de kans om op een creatieve manier aan de slag te gaan met de verschillende facetten die belangrijk zijn bij het opzetten van een dergelijke wijk. Studenten vanuit verschillende disciplines kunnen meedoen en het onderwerp benaderen. Daarnaast geeft een prijsvraag studenten de mogelijkheid om aan hun portfolio of CV te werken. Deelnemers kunnen een bedrag winnen, te besteden aan een studiegerelateerde activiteit.

Deelnemen? Klik hier

Op dit moment hebben wij zelf verschillende Community Building projecten. Wil je daar meer over weten? Neem contact met ons op via info@academievandestad.nl of 085 3033 707.