*Scroll down for English*

Bij het project StudentJobcoach Refugees worden gemotiveerde statushouders door studenten begeleid in de richting van een opleiding, leerwerkplek en/of stage. De ondersteuning en begeleiding van statushouders wordt geboden door hbo- en wo-studenten afkomstig van relevante studierichtingen, die dit traject in het kader van hun stage volgen.

Gedurende het project wordt er door ons een goede match gemaakt tussen de student (coach) en de statushouder (coachee). De coach en coachee gaan samen op zoek naar een passende opleiding, leerwerkplek en/of stage.

De een-op-een coaching tussen studenten en statushouders zorgt voor een waardevolle leerervaring voor beide partijen. Door deze peer-to-peer methode worden de statushouders gestimuleerd en gemotiveerd, en werken student en statushouder samen aan sociale en zakelijke skills als voorbereiding op de studie en later de arbeidsmarkt. Elk (coach)traject is maatwerk en het is dus van de statushouder afhankelijk hoe een traject vorm krijgt.

Het team van StudentStudycoaches bestaat uit tien jongerejaars studenten. Het team wordt aangestuurd door twee ouderejaars studenten die drie à vier dagen per week stage lopen bij Academie van de Stad.;

Doelen
– Statushouders uit Amsterdam gericht begeleiden naar opleiding, stage en/of leerwerkplek door Peer-to-Peer aanpak;
– Inspelen op de kansen die er liggen op het gebied van werkgelegenheid en deze kansen de doelgroep van refugees ook laten benutten;
– Gemotiveerde studenten uit het wo- en hbo- relevante en leerzame praktijkervaring laten opdoen;
– Streven naar meer inclusiviteit en diversiteit op de Nederlandse arbeidsmarkt en het geven van meer inzicht over de waarden hiervan.

Stand van zaken
In september is het project gestart. De studenten richten zich op het werven van statushouders voor de coaching.;Statushouders kunnen zich bij ons aanmelden. Zij worden na hun aanmelding uitgenodigd voor een intakegesprek en gekoppeld aan een coach. Dan begint het op maat gemaakt coachtraject.

Geïnteresseerd of meer informatie? Neem dan contact op via info@studentstudycoach.nl.

—————————————————————————-
StudentStudycoach Refugees is a project based on our successful StudentJobcoach method. Students are trained as peer-to-peer job coaches to assist young refugees who experience difficulties in finding a suitable education. StudentStudycoach Refugees offers coaching for refugees in Amsterdam, between the ages 18 and 28 years old and with a residence permit (status holders).

The aim of StudentStudycoach Refugees is to support status holders in their search for work experience or education. This support and guidance is provided by a team of students from relevant fields of study, trained to become StudentStudycoach. This one-to-one relationship between student and status holders provides learning opportunities for both. Through this peer-to-peer method, coachees will be stimulated and motivated, and coach and coachee will work together on social and work skills, attitude and preparation for the (Dutch) education system and later on the labour market. Each coach plan is unique, using the qualities and ambitions of our status holders as a starting point.

Goals
– To coach refugees (18-28 y/o), with a residence permit, in Amsterdam to work experience or education using a Peer-to-Peer method;
– To advocate inclusion and diversity in organisation environments, and give insights in the assets hereof;
– To give motivated students relevant and engaging practical experience in their fields of study.

Interested or more information? Refugees of between 18 and 28 years old and with a residence permit in Amsterdam can apply for an intake interview. To apply, send an email to info@studentstudycoach.nl.