Startblok Elzenhagen

In 2018 is Startblok Elzenhagen opgezet door de woningcorporaties Lieven de Key en Eigen Haard.  In totaal heeft het startblok 6 gebouwen met 540 studio’s. De helft van deze woningen is gereserveerd voor statushouders, de andere helft voor Nederlandse bewoners. Academie van de Stad doet hier Community Building!

 

Community Building

Vanaf februari 2024 is een team van 8 Community Builders hier begonnen om ervoor te zorgen dat het complex een plek blijft waar bewoners prettig met elkaar samenwonen en elkaar helpen als dat nodig is. De aangewezen Community Builders zullen eerst onderzoeken wat de wensen en behoeften van bewoners zijn. Vervolgens zullen zij zich focussen op het stimuleren van de sociale cohesie en leefbaarheid door het organiseren van activiteiten en het aanjagen van verbinding tussen bewoners. Zij zullen de ogen en de oren van het complex zijn, ze zullen met bewoners in gesprek gaan en een informele gezellige sfeer creëren. 

Op naar de eerste mooie activiteiten!

 

 

Wil je meer weten over het project Springlevend Elzenhagen? 

Neem contact op met de projectcoördinator: 

Bob Merkx
bob@academievandestad.nl
06 2136 7636