Student Refugee Community
De statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) die de SSH op dit moment huisvest, komen terecht in zelfstandige woningen. In deze woningen ontstaan weinig ontmoetingen tussen de statushouders en studenten. Studenten en jonge statushouders (18-23 jaar) krijgen in dit project de kans om samen te wonen in een Utrechts studentenhuis. Community Building is een van de kernpunten van dit duurzame project.

‘Samen leven, samen bouwen’
Studenten en statushouders kunnen door samen te wonen in een studentenhuis leren van elkaars culturen en samen bouwen aan een toekomst, wat de integratie van statushouders in de samenleving kan bevorderen. Om het project en de community vorm te geven wordt vanuit Academie van de Stad een team van Community Builders ingezet; dit zijn maatschappelijk georiënteerde studenten.

Samenwerkende partners
De SSH is in dit project verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders, terwijl Academie van de Stad de coördinatie van het project op zich neemt. In dit project wordt bovendien samengewerkt met Vluchtelingenwerk, Nidos en de gemeente Utrecht.

Hoe gaat het in zijn werk?
Als er een kamer vrijkomt in een SSH-pand wordt de huidige bewoners gevraagd of ze een vluchteling als huisgenoot willen. Vluchtelingenwerk draag vervolgens een aantal jonge statushouders aan die kunnen gaan hospiteren. De Community Builders zijn actief betrokken bij het huis en de statushouder, organiseren activiteiten en zijn vraagbaak. Heb je vragen of wil je graag meer weten? Je kan een kijkje nemen op deze site, of neem contact met ons op via utrecht@academievandestad.nl of 085 3033 707.