Wat is StudentJobcoach Refugees?

StudentJobcoach Refugees richt zich op de begeleiding van statushouders van 18 tot 29 jaar in Almere. Hierbij gaat om statushouders die gestart zijn met een pilot van het ROC van Flevoland, het Taalcentrum, Windesheim Flevoland, gemeente Almere, PrO Almere en Academie van de Stad. Een team van negen studenten van HBO/WO-studenten begeleiden en ondersteunen de statushouders tijdens hun stage.

Uit ervaring blijkt dat studenten bij uitstek in staat zijn om zich op de juiste manier als gelijke op te stellen. Daarmee wordt het coachingstraject tijdens StudentJobcoach Refugees laagdrempelig en kan er een vertrouwensband worden opgebouwd. Studenten gebruiken de kennis vanuit hun studie én de adviezen van professionals om maatgerichte coachtrajecten voor de jongeren te ontwerpen.

 

Onderdelen en doelen van het project

Hiermee geven de studenten de statushouders inzicht in alles wat er komt kijken bij studeren in Nederland. Maar ook over de faciliteiten in Almere. Daarnaast richten zij zich bij de begeleiding als StudentJobcoach op nog een aantal andere onderdelen zoals:

  • Bijdragen aan de voorbereiding van het vinden van een geschikte opleiding;
  • Extra inzicht geven in opleidingen en studeren algemeen;
  • Hulp bieden in ondersteunen in digitale vaardigheden;
  • Ondersteuning bieden bij het vinden van geschikte stages;
  • Arbeidsvoorbereiding en gesprekken over beroepswensen (inzicht geven in beroepen);
  • Het sociale netwerk in Almere uitbreiden;
  • Signaleren van andere hulpvragen en doorverwijzen naar de juiste partijen.

 

Meer weten over StudentJobcoach Refugees?

Lees onderstaand artikel voor meer informatie over het project of neem contact op met projectcoördinator Barbara Safradin via barbara@academievandestad.nl.

 

Maatwerk het geheim van StudentJobcoach Refugees