StudentJobcoach Refugee richt zich op de begeleiding van statushouders van 18 tot 29 jaar in Almere. Het gaat om statushouders die gestart zijn met een pilot van het ROC van Flevoland, het Taalcentrum, Windesheim Flevoland, gemeente Almere, PrO Almere en Academie van de Stad. De ondersteuning en begeleiding is van HBO/WO studenten met relevante studierichtingen die een stage in het kader van hun opleiding volgen.

Uit ervaring blijkt dat studenten bij uitstek in staat zijn om zich op de juiste manier als gelijke op te stellen. Daarmee wordt het coachingstraject laagdrempelig en kan er een vertrouwensband worden opgebouwd. Studenten gebruiken de kennis vanuit hun studie én de adviezen van professionals om maatgerichte coachtrajecten voor de jongeren te ontwerpen.

Hiermee geven de studenten de statushouders inzicht in alles wat er komt kijken bij studeren in Nederland. Maar ook over de faciliteiten in Almere. Daarnaast richten zij als StudentJobcoach Refugee hun begeleiding op nog een aantal andere onderdelen zoals:

  • Bijdragen aan de voorbereiding van het vinden van een geschikte opleiding;
  • Extra inzicht geven in opleidingen en studeren algemeen;
  • Ondersteuning bieden bij het vinden van geschikte stages;
  • Voorbereiden op en begeleiden tijdens een stage;
  • Arbeidsvoorbereiding en gesprekken over beroepswensen (inzicht geven in beroepen);
  • Netwerk in Almere uitbreiden;
  • Signaleren van andere hulpvragen en doorverwijzen naar de juiste partijen.

Dit project is mogelijk gemaakt door de AMIF-subsidie.