Een belangrijke norm die project StudentJobcoach Refugees voor ogen houdt, is maatwerk. Dit komt omdat iedere persoonlijke situatie anders is. De ene statushouder is net nieuw in Nederland en spreekt de taal niet. Een ander is zich niet bewust van de culturele normen en waarden. Hiermee kennis maken lukt ook niet vanwege zijn/haar beperkte sociale netwerk. Deze verschillende problemen zorgen ervoor dat statushouders niet makkelijk kunnen integreren in de Nederlandse maatschappij. StudentJobcoach helpt daarbij! Statushouders worden gedurende een jaar gecoacht door een student, ook wel de StudentJobcoach genoemd. Middels maatwerk en peer-to-peer coaching leren statushouders meer van de Nederlandse taal en cultuur. Deze persoonlijke werkwijze draagt bij aan verschillende vaardigheden. Die komen van pas bij het vinden van een studie, baan en/of stage.

Trajecten en nazorg

De StudentJobcoaches zijn gekoppeld aan vier tot vijf statushouders die een traject volgen bij ROC Flevoland (IB+) of bij PraktijkOnderwijs Almere (PrO). Bij de trajecten ligt de focus op het leren van de Nederlandse taal ter ondersteuning van de inburgering. Maar ook op het Nederlandse onderwijssysteem en de uitstroommogelijkheden. Daarnaast wordt erop aanvraag nazorg geboden aan oud-leerlingen van het IB+ traject.

Ibrahim is iemand die zo’n nazorgtraject volgt. Hij was twee jaar geleden betrokken bij StudentJobcoach Refugees. In de onderstaande video vertelt Ibrahim dat hij soms nog moeite heeft met een aantal digitale vaardigheden. Deze heeft hij nodig voor zijn opleiding. Daarom heeft hij weer contact opgenomen met Academie van de Stad, en volgt het nazorgtraject. Bekijk de video en luister het gesprek tussen studentcoördinatoren Nikki, Lilian met Ibrahim. Zijn volgende online afspraak staat inmiddels gepland!

Nazorg voor Ibrahim

Momenteel valt Ibrahim onder de nazorg en spreekt hij online af samen met zijn coach op vrijwillige basis. Indien een traject van PrO Almere of IB+ wordt gevolgd, is coaching onderdeel van het traject. Dit betekent dat er wekelijks een afspraak staat met de gekoppelde coach. Momenteel gebeurt dit met PrO Almere fysiek volgens de richtlijnen van het RIVM. Bij het IB+ vinden sessies online plaats. Tijdens deze afspraken wordt er gewerkt aan een vertrouwensband, taalvaardigheden geoefend en onder anderen gefocust op de digitale vaardigheden. Digitale vaardigheden zijn erg belangrijk, zeker omdat de gevolgen van de pandemie niet voorspelbaar zijn.

Maatwerk is de norm, zo is gebleken dat in sommige gevallen een fysieke afspraak effectiever is. Dit geldt met name voor de deelnemers van het traject PrO Almere. Daarentegen is met deelnemers van IB+ online afspreken wel haalbaar aangezien deze groep digitaal vaardiger is. Naast het verder helpen van de gecoachte mensen, is de persoonlijke ontwikkeling van de coaches ook erg belangrijk. En maatwerk. Door middel van hun eigen relevante studierichting, persoonlijke ervaringen, trainingen, intervisies en persoonlijke begeleiding vanuit Academie van de Stad wordt er gewerkt aan de toerusting van hun rol als coach.

Maatwerk
Zie hier StudentJobcoach Refugees tijdens Koningsdag vorig jaar met studenten en statushouders. Helemaal rechts zie je Ibrahim. 

Maatwerk boekt succes

Ondanks dat het project dit jaar nog maar net is gestart, is de toegevoegde waarde van de ondersteuning die de StudentJobcoaches bieden al zichtbaar. Zo deelde een StudentJobcoach het volgende:

“Ik merkte dat mijn toegewezen deelneemster leergierig was, maar tegelijkertijd ook erg verlegen. Ik kreeg het idee om haar huiswerk mee te geven, en verzekerde haar dat dit leuk zou zijn. Eerder had ik haar gevraagd naar wat voor soort muziek ze luisterde. Op basis daarvan had ik liedjes uitgekozen voor een huiswerkopdracht. Ze diende twee liedjes te analyseren. Ze was zo enthousiast over de opdracht dat ze uit eigen initiatief niet twee, maar drie liedjes had geanalyseerd! De liedjes waren toegevoegd aan haar playlist en stonden de hele tijd op repeat. De tekst hadden we samen besproken, waarna ze tegen me dat zei dat ze rond de 30 woorden had geleerd.Ik was positief verrast toen ik haar reactie zag. Ze was ze heel enthousiast!”

Hoogstwaarschijnlijk wordt het een uitdagend jaar voor zowel de StudentJobcoaches als de twee studentcoördinatoren Nikki en Lilian. Ook Nikki en Lilian houden allebei maatwerk voor ogen:

“Wij merken dat persoonlijk contact echt belangrijk is in deze tijd. Je ziet elkaar immers weinig! Thuiswerken, beperkt sociaal contact, dat heeft een groot effect op iedereen. Dit merkte wij al gauw met de start van de eerste intervisies. Om voor de StudentJobcoaches meer ruimte en veiligheid te creëren om te delen hoe het gaat, gaan we tijdens de intervisie groep uiteen in kleinere groepen. Daarnaast zorgen we dat we ook de persoonlijke verbinding met elkaar houden.”

Meer weten?

Lilian vertelde al eerder dit artikel: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. Samen, zowel online als op 1,5 meter afstand (met mondkapjes), hopen we verder dit jaar nog vele successen te vieren en te delen. Wil je ten alle tijden op de hoogte blijven van dit project? Volg de Instagram-pagina @studentjobcoachrefugees.