Het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt is de afgelopen tijd sterk toegenomen. Vluchtelingen die na afwachting een verblijfsstatus krijgen, worden vervolgens in heel Nederland aan gemeentes gekoppeld die de verantwoordelijkheid hebben om hen te huisvesten. In Amsterdam worden er in 2017 ten minste 2400 vluchtelingen verwacht. Alle woningcorporaties moeten naar ratio van het aantal woningen dat ze bezitten statushouders huisvesten. 

Ook woningcorporatie Eigen Haard heeft zodoende een opgave voor een flink aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) die zij zal huisvesten in de bestaande huurvoorraad. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen wil Eigen Haard graag onderzoeken én actie ondernemen om ervoor te zorgen dat deze statushouders zo prettig mogelijk kunnen gaan wonen. Eigen Haard heeft met de andere Amsterdamse corporaties een convenant afgesloten met Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan, om statushouders hierbij te begeleiden. Daarnaast wil Eigen Haard graag onderzoeken welke mogelijkheden zijzelf en hun netwerk hebben om statushouders beter te laten integreren in de wijk. Ook de mogelijkheden en ideeën van statushouders zelf over dit onderwerp vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Studenten van de Bildung Academie gaan daarom onderzoeken wat statushouders en Eigen Haard elkaar te bieden hebben, zowel op het gebied van integratie in wijken als op het gebied van wonen. Binnen deze brede vraag gaan de studenten met verschillende thema's aan de slag, zoals de rol van raal en het overbruggen van taalbarrières, de activering van statushouders en de koppeling met huidige bewoners.