Het team van woonbgeleiders bestaat nu uit vier studenten en wordt op korte termijn aangevuld met twee statushouders die op de NDSM-werf gaan wonen.

De woonbegeleiders zullen de ‘oren en ogen’ van het complex worden. Zij verwelkomen statushouders, zijn aanspreekpunt, controleren en stimuleren de leefbaarheid en organiseren activiteiten die de communityvorming stimuleren. Zij zijn cruciaal voor de Community Building. De woonbegeleiders zullen ervoor zorgen dat de statushouders en studenten prettig kunnen samenwonen en dat problemen en vragen over het wonen worden opgepakt. Zo wordt er maximaal ingezet om van het samenwonen van de diverse doelgroepen een succes te maken en wordt vroegtijdig gesignaleerd waar bijsturing nodig is. In ruil voor hun inzet ontvangen de woonbegeleiders een vergoeding.

De taken van de woonbegeleiders zullen over het algemeen bestaan uit:

  • Welkomstgesprekken met nieuwe statushouders;
  • Aanspreekpunt voor de statushouders op het complex. De woonbegeleiders zijn (offline/online) bereikbaar voor bewoners voor vragen over wonen, woonomgeving, voorzieningen en het netwerk van organisaties;
  • Organiseren sociale activiteiten/leefbaarheidsactiviteiten, zoals streetart op het complex maken, sportactiviteiten, gezamenlijk eten, etc.;
  • Vergaderingen: periodiek vergaderen met team en betrokkenen vanuit Rochdale, DUWO en Academie van de Stad.