Doelen project

– De doelen van dit Young Professional-project zijn als volgt:
– Het peilen van de behoefte onder de doelgroep jonge statushouders.
– Het maken van de sociale kaart voor het coachproject van ViiA.
– Het samenstellen van een ‘inwerk-’ of ‘opstartpakket’ voor vrijwilligers.