Een coachende buddy voor jonge statushouders

In verschillende projecten coachen studenten jonge statushouders. In Utrecht lopen de projecten StudentJobCoach Refugees en JongGras Sportbuddy’s. En in Amsterdam het nieuwe project StudentLifeCoach Refugees, in opdracht van gemeente Amsterdam. Een paar facetten komen in al deze projecten terug: taalbarrières, coachingsdoelen, cultuurverschillen en wegwijs worden in de stad.

 

Coach Denzell & Odai

Denzell: “Het meest leerzame aan de stage zijn de gesprekken die ik mag voeren met statushouders. Tijdens deze gesprekken leer ik elke keer nieuwe dingen. Ik leer over verschillende culturen en de verschillen tussen culturen. Hierbij probeer ik altijd sensitief te werk te gaan. Verder is het lifecoach-project voor statushouders zo leerzaam omdat het niet alleen praktische ondersteuning biedt, maar ook een diepgaande culturele uitwisseling mogelijk maakt. Begeleiding van statushouders is van cruciaal belang omdat het hen helpt zich aan te passen, een sociaal netwerk op te bouwen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Het bevordert integratie en welzijn.”

 

Odai: “Het leukste aan de coaching vind ik nieuwe plaatsen ontdekken met een nieuw iemand, die de stad en cultuur kent.”

 

Odai: “Het leukste aan de coaching vind ik nieuwe plaatsen ontdekken met een nieuw iemand, die de stad en cultuur kent. Ik wil meer Nederlands praten buiten school, iemand hebben om mee te kunnen praten in het Nederlands en meer van de stad leren kennen.”

 

Project StudentLifeCoach Refugees Academie van de Stad
Denzell en Odai.

 

Helpen met de Nederlandse taal

In onze projecten, waarbij de jonge statushouders gecoacht worden door jonge studenten, is vaak sprake van een taalbarrière. De studenten moeten hier altijd creatief mee omgaan, om toch te zorgen dat de coachingsdoelen worden behaald! Daarnaast is het vaak ook een mooie bijvangst dat de coaching bijdraagt aan de taalontwikkeling van de jonge statushouder. Zo is het zelfs een doel van Hamed om zijn Engels te verbeteren.

 

Coach Lara & Hamed

Hamed: “Wat ik leuk vind aan de coaching is dat Lara mij Engelse schrijfopdrachten stuurt, naast de meetings om. Wat ik wil bereiken aan het einde van dit traject is dat ik mijn Engelse examen haal op Boswell Beta en mijn Engels schrijven verbeterd is.”

 

Lara: “Mijn coaching is voor elke jongere anders, aangepast op de behoefte van diegene.”

 

Lara: “Wat ik zelf persoonlijk het meest leerzaam vind aan mijn stage is het leren van andere achtergronden dan de mijne en mijn coaching is voor elke jongere anders, aangepast op de behoefte van diegene.”

 

StudentLifeCoach Refugees Academie van de Stad
Lara en Hamed.

 

 

Coaching naar werk, studie of sportvereniging

In het project StudentJobCoach Refugees ligt de focus op coachen naar werk, studie of opleiding. Maar vaak zien we binnen de coachingstrajecten ook overlap. Zoals met het project JongGras Sportbuddy’s, waar de coaching juist gericht is op het gaan sporten van de jonge statushouders.

 

Coach Julius & Abdullah

Abdullah: “Ik heb veel vragen en Julius geeft me alle antwoorden die ik nodig heb. Hij geeft me een goede ervaring hier in dit land, en daar ben ik heel dankbaar voor. Dankjewel. Als ik klaar ben met m’n inburgering wil ik graag naar een normale school, naar het MBO of HBO dus ik wil samen met Julius uitzoeken wat er allemaal geregeld moet worden.”

 

Abdullah: “Hij geeft me een goede ervaring hier in dit land, en daar ben ik heel dankbaar voor.”

 

Julius: “Wat ik het meest leerzaam vind aan mijn stage is dat ik met jonge jongens te maken heb die net in Nederland zijn en dat ik me in hen moet inleven. Dat is soms even wennen, voornamelijk aan het begin, omdat ik gewend ben om op hetzelfde niveau te communiceren, maar nu leer ik ook om mezelf naar iemand toe te brengen en geduldiger te zijn. Ik leer ook nieuwe maatschappelijke vragen beantwoorden, bijvoorbeeld hoe iemand mag sporten hier.”

 

StudentLifeCoach Refugees Academie van de Stad
Julius en Abdullah.

 

Cultuurverschillen

Iets anders wat de studenten tegenkomen in de projecten, zijn cultuurverschillen. De jonge statushouders komen over het algemeen uit landen die veel minder individualistisch en westers zijn dan Nederland, en zijn daarom opgegroeid in een hele andere cultuur. Hierdoor is er een mogelijkheid tot het ontstaan van misverstanden, of kan het voorkomen dat het lastig is om elkaar te begrijpen. De alles staat in de weg van het doel, namelijk om  elkaar te begrijpen en op een fijne manier te benaderen. Met dit alles omgaan vinden de studenten vaak heel leerzaam, en we zorgen ook dat ze hier voldoende ondersteuning in kunnen krijgen! Zo besteden we hier aandacht aan in de intervisies en zorgen we voor training in cultuursensitief werken.

 

Coach Naomi & Ayat

Naomi: “Ik vind het heel leuk om meer te leren over verschillende culturen en meegenomen te worden in het leven van een statushouder. Het is heel bijzonder om te zien dat mensen mij meteen zo vertrouwen en in hun dag willen meenemen. Ook is deze stage een mooie gelegenheid om mijn communicatie- en coachvaardigheden te oefenen.”

 

Naomi: “Het is heel bijzonder om te zien dat mensen mij meteen zo vertrouwen en in hun dag willen meenemen.”

 

Ayat: “Aan het einde van het traject zou ik meer willen leren over Amsterdam en de Nederlandse cultuur. Naomi helpt me daarbij door samen door de stad te lopen en mensen aan te spreken. In het begin vond ik dit nog best spannend, ook omdat ik de taal nog niet helemaal beheers. Later in het traject zou ik ook graag met behulp van Naomi op zoek gaan naar een leuke baan.

 

Ayat en Naomi.

 

Wegwijs in de nieuwe stad

Een groot doel van veel coachingstrajecten, en uiteindelijk het doel van integratie in het algemeen, is natuurlijk om de jonge statushouder zich meer thuis te laten voelen in de nieuwe woonomgeving. Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door de taal te oefenen, door een baantje of studie op te pakken, door te gaan sporten, maar ook gewoon door meer wegwijs te worden op de plek waar je komt te wonen. Sommige jonge statushouders komen uit een dorp, en dan kan ineens wonen in een grote stad als Amsterdam best overweldigend zijn. In de coachingstrajecten komt dan ook kennismaken met Amsterdam en Utrecht veel aan bod!

 

Coach Evelynn & Osman

Evelynn: “In tegenstelling tot veel andere stagiaires die op dit moment bij Academie van de Stad bezig zijn, volg ik een universitaire opleiding bij de UvA. Op het HBO is het normaal dat je veel stage loopt en oefent in de praktijksituatie, maar op de universiteit is dat niet zo. Ik vind het daarom juist erg leuk om stage te lopen naast mijn universitaire studie om mijn kennis te kunnen toepassen en alvast te oefenen in de praktijk.”

 

Osman: “Aan het einde van de coaching zou ik graag meer op mensen durven afstappen.”

 

Osman: “Aan het einde van de coaching zou ik graag meer op mensen durven afstappen. Ik zou ook meer over Amsterdam willen leren, en meer naar evenementen in en rond Amsterdam willen gaan om meer mensen te leren kennen.”

 

Evelynn en Osman.

 

Wie staan er aan het roer?

In onze projecten worden de jonge studenten die het coachen doen, goed begeleid door studenten die bij Academie van de Stad stage lopen. We noemen hen ook wel de studentcoördinatoren. Zij werken in duo’s aan het begeleiden van de coaches en het coördineren van de projecten. Zonder hen konden we deze mooie projecten niet doen!

 

Studentcoördinatoren Jeroen & Leon (StudentLifeCoach Refugees, Amsterdam)

 

           

 

Jeroen: “Binnen dit project krijgen we als studentcoördinator de kans om ons op heel veel verschillende manieren te ontwikkelen. Ons project is belangrijk omdat we iets zeldzaams aanbieden, namelijk maatwerk aan een groep mensen die persoonlijke aandacht verdient. Door ons project krijgen jonge nieuwkomers meer kansen om zich te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak.”

 

Jeroen: “Ons project is belangrijk omdat we iets zeldzaams aanbieden, namelijk maatwerk aan een groep mensen die persoonlijke aandacht verdient.”

 

Leon: “In het project leer ik veel over de achtergrond van statushouders in Nederland, zoals de heftige reis die veel mensen moeten maken om hier te komen en over hoe het voor ze is om in Amsterdam te wonen. Het begeleiden van statushouders kan hier een hele grote rol in spelen. Van iemand die noodgedwongen huis en haard heeft moeten verlaten kan niet zomaar verwacht worden dat hij of zij in een compleet nieuwe omgeving gewoon weer doorgaat. Het vergt begeleiding en contacten om de draad weer op te pakken en een vooruitzicht te creëren. Daarom denk ik dat de begeleiding die de statushouders in ons project krijgen zo goed is. Wij bieden begeleiding op maat en proberen zo in te spelen op de individuele behoefte van iedereen die zich bij ons aanmeldt. Wat ik nog meer leerzaam vind aan het project is dat ik een begeleidende rol heb binnen de organisatie. Dit heb ik nooit eerder gehad. Ik merk dat ik dit nog best wel lastig vind en dat ik hierin nog veel te leren heb.”

 

Studentcoördinatoren Ariane & Annemijn (StudentJobCoach Refugees, Utrecht)

 

           

 

Annemijn: “Binnen dit project krijgen we als studentcoördinator de kans om ons op heel veel verschillende manieren te ontwikkelen. Ons project is belangrijk omdat we iets zeldzaams aanbieden, namelijk maatwerk aan een groep mensen die persoonlijke aandacht verdient. Door ons project krijgen jonge nieuwkomers meer kansen om zich te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak.”

 

Meer weten over onze projecten met jonge statushouders?

Neem contact op met projectcoördinator Amy via amy@academievandestad.nl of neem een kijkje bij onze projecten.