Armoede staat gelijke kansen in de weg en belemmert mensen om volwaardig mee te kunnen doen in de stad. Juist de groep die langdurig onder de armoedegrens leeft, heeft vaak te maken met laaggeletterdheid, een laag opleidingsniveau, werkloosheid, weinig werkervaring, schulden, een slechte gezondheid en eenzaamheid. Dit is een grote maatschappelijke opgave waar studenten graag hun steentje aan bij te dragen. Natuurlijk kunnen zij het niet oplossen, maar ze kunnen gemeenten wel helpen met het in kaart brengen van armoede. Ook dragen zij in praktische projecten bij door formulieren in te vullen of te helpen met digitale vaardigheden.

Onderzoek én praktijk

Een van de uitdagingen in Amsterdam Oost is dat er ouderen wonen die niet of niet helemaal zelfredzaam zijn. Dit betreft vaak ouderen met een niet-Westerse achtergrond. Vaak zijn ze eenzaam en leven ze in armoede. Ook vinden ze lastig aansluiting bij het welzijn- en zorgaanbod in het stadsdeel. Studenten bracht de doelgrep in kaart en gingen met de ouderen in gesprek (zie hier). Ook hebben studenten de afgelopen jaren op wijkniveau mensen die in armoede leven geholpen. Zo boden zij taallessen aan en hielpen zij bewoners met het invullen van lastige formulieren (zie hier).

Ben je benieuwd naar al onze projecten binnen het thema Armoede? Klik dan hierboven op projecten.