Gezien de veranderingen in het jeugdbeleid door de transitie jeugdzorg dreigt deze doelgroep tussen wal en schip te vallen in de nieuwe regelingen. Vanuit deze achtergrond is er behoefte aan een project dat zich richt op de opvang en begeleiding van leerlingen die tijdelijk dakloos zijn of dreigen te worden. 

Studenten van de Minor Jeugdzorg en Hulpverlening gaan de huidige situatie en mogelijke oplossingen in kaart brengen. Daarnaast is het een probleem dat niet alleen bij het Bindelmeer speelt, maar ook bij andere scholen in Zuidoost. Het is dus goed om het probleem vanuit een breder perspectief te onderzoeken.