Vanuit DWI wordt het project Verborgen Talent uitgevoerd. Dit project richt zich op Amsterdammers die geen uitkering hebben, aan het werk willen, maar waarvoor de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is om die zelfstandig te overbruggen. Zij worden niet-uitkeringsgerechtigden (NUG-gers) genoemd. NUG-ers ontvangen vanuit DWI begeleiding, eventueel trainingen en worden gewezen op vacatures.
Omdat de instroom van klanten momenteel achterblijft wil DWI de mogelijkheden onderzoeken om nieuwe NUG-ers te werven voor de trajecten en de mogelijkheden om nieuwe concepten voor succesvolle NUG-werkwijzen te ontwikkelen.