In Amsterdam krijgen steeds meer jongeren (tussen de 18 en 23 jaar) te maken met schulden en hoe ze daarmee om moeten gaan. Doordat jongeren vanaf hun 18e steeds meer mogelijkheden krijgen om snel aan geld te komen (zoals creditcards, studentenleningen, etcetera) maar soms minder vaardig zijn in het omgaan met geld, stapelen schulden zich op. In tijden van economische crisis neemt dit alleen maar toe. De reguliere schuldhulpverlening in Amsterdam (maar ook landelijk) is niet ingericht op de doelgroep jongeren en sluit in haar methodes ook minder aan op hun leefwereld. PuurZuid is binnen Amsterdam de organisatie die zich daarom specifiek bezig is gaan houden met schuldhulpverlening voor jongeren.
In dit project wordt aan studenten gevraagd om onderzoek te verrichten naar de werkwijze en effecten van schuldhulpverlening voor jongeren. Wat zijn de ‘best’ en ‘worst practices’ en welke factoren zijn van belang om het effect van deze schuldhulpverlening in kaart te brengen? Studenten van Sociaal Juridische Dienstverlening  gaan dit project oppakken.