De gemeente ziet een belangrijke rol voor de scholen weggelegd als het gaat om het bereiken van de rechthebbenden van armoedevoorzieningen die gericht zijn op naar school gaande kinderen. Scholen kunnen als intermediair dienen en de voorzieningen bij rechthebbenden onder de aandacht brengen. 

In het project ‘De School als Intermediair’ onderzoeken studenten en recent afgestudeerden hoe scholen hun rol als intermediair in het verhogen van het bereik van de scholierenvergoeding en de PC-voorziening kunnen nemen. Hierbij wordt vooral onderzocht of scholen momenteel de voorzieningen onder de aandacht brengen en wat zij nodig hebben om deze rol goed uit te kunnen voeren. Wanneer scholen deze rol op zich nemen kunnen nog meer Amsterdammers op de hoogte gesteld worden van de armoedevoorzieningen van de gemeente.