De Stadspas is een voorziening van  de gemeente Amsterdam voor Amsterdammers met een laag inkomen en/of AOW-uitkering. Met de Stadspas is het mogelijk om deel te nemen aan activiteiten zoals (culturele) uitstapjes, sport en recreatie. 

De gemeente wil het potentieel dat de Stadspas heeft zo goed mogelijk benutten. Hiervoor zijn onder andere Stadspasambassadeurs aangesteld. Deze groep actieve Stadspasgebruikers hebben de rol als ambassadeur op zich genomen om de bekendheid en het gebruik van de Stadspas te vergroten. Ondanks deze groep ambassadeurs maakt een groot deel van de doelgroep nog steeds niet of nauwelijks gebruik van de voorziening.  

Om de bekendheid van de Stadspas bij de doelgroep van de Stadspas te vergroten en de drempel voor minder actieve gebruikers te verlagen, wil de gemeente inventariseren welke mogelijkheden hiervoor zijn. Het startpunt hiervoor is een community rondom de voorziening die stads-breed kan ontstaan als bijdrage aan het gebruik van de Stadspas. Studenten Algemene Sociale Wetenschappen gaan daarom de mogelijkheden inventariseren om rondom de Stadspas een community te ontwikkelen. Deze community zou het gebruik van de voorziening moeten laten stijgen. Aan de hand van kritische succesfactoren, theorie, de Stadspasambassadeurs en de gebruikers gaan de studenten deze inventarisatie maken.