De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de RTM, een regeling voor mensen met een minimum inkomen die extra kosten maken vanwege een ziekte of handicap; kosten die niet door een zorgverzekeraar of anderszins worden vergoed. Er maken op dit moment 13.000 Amsterdammers gebruik van de regeling en dat aantal groeit jaarlijks. De regeling is echter nog nooit geëvalueerd en de gemeente wil graag dat er onderzoek komt naar de effectiviteit van de regeling.

Daar bij geldt dat een onderzoek naar de RTM gevoelig kan liggen gezien de focus op een kwetsbare doelgroep en vanwege de diverse belangen van stakeholders (gebruikers regeling, belangengroepen, gemeente, politiek).

Studenten Bestuur en Organisatiewetenschappen van de Vrije Universiteit onderzoeken in dit project de effectiviteit van de RTM. Zij richten zich hierbij op vier specifieke thema’s:
1. Hebben de tegemoetkomingen vanuit de RTM de juiste hoogte?
2. In hoeverre balanceert de gemeente maatwerk en generiek werken en kan dit beter?
3. Kan het proces van medische herkeuring worden verbeterd en is deze keuring überhaupt nodig?
4. Kan het werkproces van de gemeente verbeterd worden?