Een van de meer specifieke thema`s binnen het sociale vlak is taal. Ondanks dat er op dit gebied al veel initiatieven bestaan die de bewoners helpen de taal te leren of hulp bieden bij praktische zaken zoals het invullen van formulieren of ordenen van administratie lijkt er met name voor de groep bewoners met Nederlands als eerste taal een mismatch te zijn die zich uit in weinig bezoekers bij het aanbod en een oplopende groep bewoners die niet mee kunnen komen op het gebied van taal.

Om erachter te komen wat de oorzaak van bovenstaande constatering is, zijn twee Young Professionals van Academie van de Stad op onderzoek uitgegaan. Hierbij zijn zij in verschillende gebieden in het stadsdeel in gesprek gegaan met bewoners. Daarnaast worden de professionals gesproken die veel met taal te maken hebben. Beide groepen wordt gevraagd hoe zij zichzelf zien, wat voor hen laaggeletterdheid is en op welke manieren zij geholpen worden.

Met een beeld van zowel de doelgroep en professionals doen de young professionals concrete aanbevelingen aan de gemeente over hoe zij haar aanbod kan verbeteren. Deze resultaten worden eind april 2019 gepresenteerd aan de bewoners en professionals van het Stadsdeel.