De gemeente Amsterdam heeft voorzieningen voor Amsterdammers die onder een bepaald inkomensniveau vallen. Een van deze voorzieningen is de PC-voorziening. Deze voorziening is voor naar schoolgaande kinderen tot 18 jaar. Hiervoor mag een laptop aangevraagd worden. Het betreffende kind dient op de middelbare school te zitten of daar voor het eerste schooljaar naartoe te gaan. Om de laptop daadwerkelijk te krijgen dient het kind een computercursus te volgen waarbij hij of zij enkele basisvaardigheden leert om zo de laptop snel en goed te kunnen gebruiken. Ouders kunnen deze voorzieningen eens in de vijf jaar aanvragen en er geldt een maximum van één laptop per gezin.

Het team armoedebestrijding van de gemeente Amsterdam wil graag in aansluiting op de PC-voorziening digitale lessen bieden die passen bij de behoeftes die er zijn voor kinderen in armoede. 

De studenten Pedagogische wetenschappen gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor deze digitale lessen. Studenten gaan hiervoor in gesprek met scholen om de behoeftes en mogelijkheden in kaart te brengen. Ook wordt hierbij gekeken naar de invulling en het doel van de digitale lessen. Voor de invulling kan bijvoorbeeld gedacht worden aan digitale lessen die aansluiten op huiswerkondersteuning of digitale lessen die juist inzetten op talentontwikkeling.