Naast het onderhouden en renoveren van woningen wordt er vanwege de continue vraag naar betaalbare huisvesting in de stad ook regelmatig nieuwbouw gerealiseerd. In Amsterdam Noord worden in de komende periode door Stadgenoot vier grote nieuwbouwprojecten neergezet. De ervaring binnen Stadgenoot leert dat bewoners van nieuwbouwprojecten zich vaak niet direct eigenaar voelen van de woning en de omgeving en dat sociale cohesie veelal afwezig is. Vooral het eerste jaar na de oplevering verloopt dit vaak rommelig en is er sprake van veel vernieling en onrust. De wijkbeheerder van Stadgenoot komt bij iedere nieuwe bewoner langs voor een welkomstgesprek. Dit is een standaardprocedure. Maar wat kan de corporatie nog meer doen om eigenaarschap en sociale cohesie te vergroten? Met andere woorden: hoe creëer je eigenaarschap en sociale cohesie bij nieuwbouwprojecten met sociale huurwoningen?

Stadgenoot is daarom op zoek naar creatieve, vernieuwende ideeën om dit vraagstuk aan te pakken. Er is behoefte aan tools, inzichten en kennis over best practices. Moet je bewoners bijvoorbeeld meer meenemen in het ontwikkelproces van de nieuwbouw? Kunnen kijkdagen bijdragen aan meer betrokkenheid? Is er meer manpower nodig om bewoners te informeren? Of kan er beter ingezet worden op communicatie? En wat doen andere corporaties eigenlijk op dit gebied?

De uitgangspunten bij het zoeken naar een oplossing zijn:
– Het moet praktisch toepasbaar zijn;
– Het moet haalbaar zijn;
– Het moet betaalbaar zijn.

Drie jonge, creatieve en oplossingsgerichte studenten of recent-afgestudeerden vormen met elkaar een Dentank. Volgens de Young Professional-formule krijgen zij betaald voor hun inzet. Geïnteresseerde studenten en recent-afgestudeerden moeten solliciteren op het project. Academie van de Stad werft en selecteert vervolgens de meest geschikte en gemotiveerde kandidaten en begeleidt hen verder in de Denktank.

De leden van de Denktank gaan in de periode september 2018 t/m januari 2019 ongeveer één dag per week met dit vraagstuk aan de slag. Ze verdiepen zich in het onderwerp, gaan in gesprek met stakeholders en denken vervolgens op creatieve en vernieuwende wijze oplossingen, ofwel concepten, uit. Hiervoor biedt Academie van de Stad de Dentank een training Design Thinking aan: een methode die heel geschikt is om innovatieve, creatieve oplossingen te bedenken of vernieuwing aan te brengen. Stadgenoot kiest vervolgens welke drie concepten de Denktank verder gaat uitwerken. Het uiteindelijke doel van Stadgenoot is dat er één concept wordt uitgekozen waar ook daadwerkelijk een pilot mee wordt gestart.