Dit onderzoek focust op de energielasten, de servicekosten en overige bijkomende woonlasten. Verplichte parkeerkosten is een veel voorkomend voorbeeld van bijkomende woonlasten. Zijn er kansen die de gemeente of woningcorporaties kunnen verkennen om de woonlasten te verlagen? Zoals de energietransitie of gemeentelijke sturingsmechanismen. Het doel van het onderzoek is dan ook om te achterhalen welke factoren te beïnvloeden zijn om deze lasten te verlagen. Ook kijkt dit onderzoek naar welke concrete maatregelen hiervoor kunnen worden.