In Amsterdam wordt ingezet op een dragende samenleving: Een samenleving waarin Amsterdammers doen wat zij zelf kunnen doen of in potentie zouden kunnen doen, voor zichzelf, voor elkaar en gezamenlijk. Om de dragende samenleving goed te laten functioneren worden er per stadsdeel basisvoorzieningen aangeboden, waar alle bewoners van het stadsdeel op kunnen rekenen als dat nodig is. Deze basisvoorzieningen zorgen ervoor dat ondersteuning op individueel niveau (mantelzorg, onderlinge hulp, vrijwilligerswerk) en collectief niveau (verenigingen, clubs, buurtclubs, buurt- en bewonersinitiatieven, buurtondernemingen, religieuze instituties) mogelijk is.

Om Amsterdammers in Noord bekend te maken met het aanbod zijn er in het verleden markten georganiseerd rondom het aanbod in de basisvoorzieningen. Deze markten vonden tot nu toe plaats op een bepaald thema of in een bepaald gebied. Dit zorgde voor een versnipperd beeld van het aanbod. Om het totaalaanbod te kunnen presenteren aan bewoners wil het stadsdeel medio oktober een Noord-brede markt organiseren genaamd Noord vindt Noord. Het is de derde keer dat het stadsdeel de markt op deze manier gaat organiseren met als doel om het aanbod bij zoveel mogelijk bewoners onder de aandacht te brengen.

Studenten van de minor Diversiteit in de Stad gaan in dit project inzicht krijgen in de effectiviteit van de Noord vindt Noord-markt. Ze onderzoeken welke bewoners de markt bezoeken en welke juist niet. Ook vragen ze naar de redenen hiervoor. De studenten zijn ook op de markt zelf aanwezig om te achterhalen wat bezoekers van de markt vinden en wat er in de toekomst eventueel beter zou kunnen. Het uiteindelijke doel is om op basis van de evaluatie te kunnen bepalen hoe het aanbod van basisvoorzieningen het beste onder de aandacht gebracht kan worden van de bewoners in Noord.