Dit jaar is er een programma op wijkniveau gestart om mensen in Noord met weinig kans op werk te ondersteunen in participatievormen. Zo zouden zij actief kunnen worden als vrijwilliger of gebruik kunnen maken van het aanbod van partijen (gemeente en welzijn) om zich verder te ontwikkelen.
Er worden nu bijeenkomsten belegd om mensen informatie te geven over hun mogelijkheden. Van kleine praktische tips (als wanneer iemand wil sporten, maar geen financiele middelen heeft, om naar open sportdagen te gaan of te gaan hardlopen) tot uitgebreider advies waar men kan gaan zoeken naar vrijwilligerswerk dat past.
 
Vraag aan studenten is om door middel van monitoring van deze bijeenkomsten en de mensen die daaraan deelnemen, te komen tot observaties en een evaluatie met aanbevelingen. Vragen die daarbij als uitgangspunt dienen zijn onder meer:
Wat hebben mensen deze bijeenkomsten ervaren? Kunnen de meeste vragen van bewoners worden opgepakt in de bijeenkomsten? Welk nieuw aanbod zou nodig zijn om aan vragen te voldoen? En hoe stimuleer je nog meer de ‘eigen kracht’ van bewoners in Noord?