Stadsdeel Zuid wil meer zicht krijgen op verborgen eenzaamheid, armoede en andere ondersteuningsbehoeften in Oud-Zuid. Zowel in wijken met relatief veel kwetsbare bewoners als uit de welvarender buurten komen signalen van armoede en eenzaamheid. In de welvarender buurten worden sommige bewoners geconfronteerd met een armoedeval, maar houden zij vast aan “keeping up appearances”. Voor een deel van de bewoners van Oud-Zuid die hulp of ondersteuning nodig hebben rust er dus een taboe op het vragen van hulp. Het lijkt erop dat mensen verlegen zijn om vragen te stellen: vraagverlegenheid.

Stadsdeel Zuid wil deze “vraagverlegenheid” onderzoeken om deze groep beter te kunnen ondersteunen dat zij nu doet. Om een beeld van deze “vraagverlegenheid” te krijgen gaan studenten onderzoek doen naar de oorzaken van vraagverlegenheid. Waarom kan er sprake zijn van een taboe op het vragen van hulp en ondersteuning?

Nadat de studenten zich hier theoretisch in verdiepen gaan ze de praktijk in. Hiervoor gaan ze op een laagdrempelige manier in gesprek met bewoners van Oud-Zuid. Tevens zullen zij in gesprek gaan met sleutelfiguren en organisaties in Oud-Zuid