Op IJburg zijn er een flink aantal huishoudens (ouderen, gezinnen met kinderen, alleenstaande ouders etc.) die in aanmerking komen om gebruik te maken van sociale voorzieningen die de gemeente Amsterdam te bieden heeft. Lang niet alle bewoners die recht hebben op deze voorzieningen maken daar ook gebruik van. De gemeente heeft zelfs nog geen duidelijk beeld van wie precies de doelgroep is, of zij al gebruik maken van de voorzieningen en hoe de voorzieningen beter onder de aandacht gebracht kunnen worden. Studenten krijgen de taak om hier een duidelijk beeld van te schetsen. Zij zullen verder ook onderzoeken hoe het schaamte aspect, om gebruik te maken van de sociale voorzieningen, doorbroken kan worden.

Studenten maken dus een inventarisatie en gaan opzoek naar de redenen die de doelgroep heeft om wel of geen gebruik te maken van de voorzieningen. Naar aanleiding van de inventarisatie gaan de studenten verder in op de beweegredenen door interviews te houden onder bewoners die eventueel in aanmerking komen voor de voorzieningen. De kennis die voorvloeit uit de inventarisatie en de interviews zal gebruikt worden om gegronde aanbevelingen te doen over het gebruik van de sociale voorzieningen op IJburg en over het stimuleren daarvan.;