Mensen met een laag inkomen geven al jaren aan de woonlasten te hoog te vinden. De Armoedecoalitie kijkt graag naar de mogelijkheden om deze woonlasten te verlagen. Op die manier kunnen Utrechters met een kleine beurs meer overhouden voor hun levensonderhoud. Woonlasten zijn opgedeeld in de kale huur, servicekosten, gas/licht/water en mogelijk extra kosten voor het parkeren e.d. Door de energietransitie zouden de energielasten van de huurders omlaag kunnen en deze transitie biedt daardoor kansen voor huurders. Daarnaast zijn andere kosten ook posten die mensen flink in hun portemonnee raakt. Een voorbeeld hiervan zijn de verplichte kosten voor een parkeerplaats, zelfs als je geen auto bezit. De studenten onderzoeken hoe zij de lasten kunnen verlichten. 

De armoedecoalitie is opzoek naar vernieuwende ideeën om de huur voor mensen met een laag inkomen omlaag te krijgen. Deze ideeën moeten praktisch uitvoerbaar zijn en lokaal te regelen. Zijn er kansen (zoals de energietransitie of gemeentelijke sturingsmechanismen) die de gemeente of woningcorporaties kunnen verkennen om de woonlasten te verlagen?

De interdisciplinaire groep van zowel hogeschool als universitaire studenten gaat hiermee aan de slag. Drie studenten Sociaal Juridische Dienstverlening en drie afstudeerders slaan de handen ineen en komen tot vernieuwende oplossingen en adviezen aan de armoedecoalitie.