In februari 2015 is het WijkLeerbedrijf Amsterdam Nieuw West gestart. Dit is een initiatief van Calibris Advies om wijkbewoners extra hulp en ondersteuning te geven op het gebied van zorg en welzijn. Deze ondersteuning wordt geboden door deelnemers van het WijkLeerbedrijf: stagiair(e)s van het ROC en deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt die een opleiding bij het WijkLeerbedrijf volgen. Met het initiatief speelt het WijkLeerbedrijf in op de veranderingen in de zorgvraag, waarbij informele zorg en wijkgericht werken centraal staan. De hulp die vanuit het WijkLeerbedrijf wordt gegeven is informeel, dat wil zeggen dat het hulp is die ook door een familielid, buren of vrienden gegeven kan worden. Helaas heeft niet iedereen deze hulp, voldoende, voor handen. WijkLeerbedrijf Amsterdam Nieuw West is er voor iedereen in de wijk die een steuntje in de rug kan gebruiken, van jong tot oud. 

Het project
Sinds september 2016 werken Calibris Advies en Academie van de Stad samen om het WijkLeerbedrijf in Amsterdam Nieuw West extra kracht te geven. Twee derdejaars studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ondersteunen het project een jaar lang. Dit gebeurt onder andere in het werven van stageplaatsen in de wijk, het matchen van de deelnemers aan de meest passende stageplaats en het dagelijks begeleiden van de deelnemers. Daarnaast geeft een groep jongerejaars studenten Toegepaste Psychologie wekelijks coaching en ondersteuning aan de deelnemers van het project op het gebied van taal en solliciteren. Ook bieden ze hulp bij postsorteren en gaan zij een training op maat ontwikkelen die aangeboden wordt aan alle deelnemers. Op deze manier wordt er op een unieke wijze multidisciplinair samengewerkt tussen HBO-studenten, ROC-studenten, deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, (zorg)professionals, welzijnsinstellingen en de gemeente.

Achtergrond
Het WijkLeerbedrijf is enerzijds opgericht als instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaalde arbeid en anderzijds om voldoende stageplaatsen te realiseren voor studenten op mbo-niveau 1 en 2 in de sector zorg en welzijn. In het WijkLeerbedrijf ondernemen de deelnemers activiteiten ten behoeve van de wijk en haar bewoners. Ze richten zich daarbij op niet-geïndiceerde zorg- en ondersteuningsvragen. Zo geven zij invulling aan hun stage of maken zij kennis met het werken in de sector zorg op mbo-niveau 1 en 2 (met mogelijke doorstroom naar mbo-niveau 3 en 4) waardoor ze zich kunnen oriënteren op kansrijke beroepen in de zorg.

Meer informatie over WijkLeerbedrijf in Amsterdam Nieuw West is de vinden op de website