Vanuit RvE Inkomen, een afdeling binnen gemeente Amsterdam, worden verschillende diensten en voorzieningen geboden aan Amsterdammers met een laag inkomen. Een van deze diensten is de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (GKA). De GKA verstrekt kredieten aan Amsterdammers met een laag inkomen, soms in de vorm van een sociale lening en soms in de vorm van een saneringskrediet na een schuldsanering. Bij een saneringskrediet treedt de GKA op als intermediair tussen de kredietnemer(schuldenaar) en schuldeisers. Onderdeel hiervan is het doen van een saneringsvoorstel aan de schuldeisers. 36% van deze saneringsvoorstellen leidt echter niet tot positief resultaat. De GKA wil graag meer inzicht krijgen in de redenen voor afwijzing omdat zij streven naar jaarlijks 80% positief afgesloten saneringstrajecten.

Studenten Bestuur en Organisatiewetenschappen onderzoeken wat de redenen zijn voor de afwijzingen van de saneringsvoorstellen. Vervolgens formuleren zij aanbevelingen om de saneringstrajecten te verbeteren.