De gemeente Amsterdam heeft inkomensvoorzieningen voor Amsterdammers die het minder breed hebben. Een van deze voorzieningen is de scholierenvergoeding. Ouders van naar schoolgaande kinderen hebben recht op deze financiële regeling, wanneer zij onder een bepaald inkomensniveau zitten. Rechthebbenden van de scholierenvergoeding moeten declaraties indienen om daadwerkelijk de voorziening te krijgen. Zo wordt er gewaarborgd dat de voorziening daadwerkelijk ten goede komt aan de scholier. 

In het project armoedebestrijding zetten studenten en recent afgestudeerden zich via de Young Professional-formule in om rechthebbenden te herinneren aan de inkomensvoorziening en de vereiste declaratie. Het projectteam helpt waar nodig ook bij het invullen van de declaraties.