In gesprek met ouderen

Bij aanvang van dit project gaan de studenten allereerst in gesprek met ouderen. Ze verzamelen gegevens over wat voor ouderen de belangrijkste aspecten zijn op het gebied van samenleven/ontmoeting, (geestelijke) gezondheid, sociale ruimtes, mobiliteit en reisvoorzieningen en inrichting van de openbare ruimte. Zo krijgen zij een goed beeld van deze doelgroep en kunnen zij in kaart brengen wat de behoeften van ouderen zijn bij het inrichten van de nieuwe ruimte en woningen in de Spoorzone – een gebied dat met name gaat bestaan uit hoogbouw met beperkt groen.


Adviesrapport

Het resultaat van dit project is een adviesrapport aan de gemeente Veenendaal waarin de studenten hun bevindingen, conclusies en aanbevelingen presenteren. Zij focussen hierbij op de vragen: “Wat vinden ouderen belangrijk bij de herinrichting van de Spoorzone?”, “Hoe kan de Spoorzone seniorproof ingericht worden?” en “Hoe kan de gemeente de ouderendoelgroep betrekken bij de herinrichting van dit gebied?”.

 

Meer weten over het project Wijze Ruimte?

Neem contact op met de projectcoördinator:

Janneke Schoorlemmer

Janneke@academievandestad.nl

06 15515667