Hoe kan het beheer van de algemene ruimten in studentencomplexen beter verzorgd worden? De Key heeft verschillende complexen in bezit die aan studenten worden verhuurd. Binnen deze complexen zijn de studenten zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de algemene ruimten. Studenten nemen deze verantwoordelijk niet altijd, waardoor het schoonhouden van de algemene ruimten problemen oplevert. Zijn er manieren om het beheer van de algemene ruimten door de studenten zelf te laten verbeteren?

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam gaan de mogelijkheden van een studenthuismeester onderzoeken. Voorbeelden van andere corporaties worden in dit onderzoek meegenomen en daarbij worden de successen en risico’s in kaart gebracht. Welke taken worden toegewezen aan de studenthuismeester? Moet de verantwoordelijkheid liggen bij één student of meerdere? Welke ondersteuning moet er vanuit de corporatie komen? Welke vorm van beloning is gewenst om het interessant te houden voor studenten?