Buikslotermeerpark

Het Buikslotermeerpark is een klein stadspark in Amsterdam-Noord. In 2021 is gestart met het opknappen van het park. Zo zijn er extra houten speeltoestellen geplaatst, is er een bloemenweide aangelegd en een mooie groenstrook gecreëerd. Ondanks de mooie groenstrook lijkt het er nu op dat het park door veel mensen niet gebruikt wordt. Waardoor komt dit? In het project Ons Park gaan studenten Toegepaste Psychologie onderzoek doen naar deze vraag.

 

Studentenonderzoek Ons Park

In dit onderwijsproject gaan de studenten onderzoeken hoe het Buikslotermeerpark meer of beter gebruikt kan worden door verschillende doelgroepen. Dit moet gebeuren door afspraken te maken met bewoners en uitlaatservices over het gebruik van het gebied. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk gedeeld of meervoudig gebruik van het groenbied afgestemd op de directe omgeving en wensen van bewoners. Behoud van de bestaande inrichting en functie als waterberging en waterzuivering is daarbij uitgangspunt.

 

Het Buikslotermeerpark voor iedereen

Het onderzoek zullen de studenten doen door middel van literatuuronderzoek en het interviewen van mensen, om vervolgens een interventie te bedenken voor het vraagstuk. Het resultaat: concrete oplossingen voor een fijner, groener en meer gezamenlijke park voor alle omwonenden!