Buikslotermeerpark

 Ondanks de mooie groenstrook lijkt het er nu op dat het Buikslotermeerpark door veel mensen niet gebruikt wordt. Waardoor komt dit? In het project Ons Park zijn studenten Toegepaste Psychologie aan de slag gegaan naar deze vraag. Zij hebben dit in opdracht van stadsdeel Noord gedaan. Zij hebben onderzocht hoe het Buikslotermeerpark meer of beter gebruikt kan worden door verschillende doelgroepen. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk gedeeld of meervoudig gebruik van het groengebied afgestemd op de directe omgeving en wensen van bewoners. Behoud van de bestaande inrichting en functie als waterberging en waterzuivering is daarbij uitgangspunt.

 

Studentenonderzoek Ons Park

In dit onderwijsproject hebben de studenten het onderzoek uitgevoerd door middel van literatuuronderzoek, het uitzetten van een enquête in de buurt en het interviewen van mensen. Vervolgens hebben de studenten een interventie bedacht om het park gebruik te stimuleren. Het resultaat: concrete aanbevelingen voor een fijner, groener en meer gezamenlijk park voor alle omwonenden!