Tijdens deze ochtenden is er voor dames uit de buurt ruimte voor ontmoeting. Hier kunnen zij gesprekken voeren en informatie delen over onderwerpen die hen bezighouden. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen als het onderwijsstelsel van Nederland, de belastingdienst, kinderopvang, cultuur en voeding. De gesprekken worden geleid door de studentcoördinatoren.

Op basis van de behoefte van de vrouwen worden tevens activiteiten gestart. De eerste activiteit betreft hulp bij inburgering. De studentcoördinatoren helpen vrouwen die hier behoefte aan hebben bij het verbeteren van hun beheersing van de Nederlandse taal.