Het Rozenprieel is in 2010 aangewezen als een aandachtsbuurt. De gemeente Haarlem heeft met woonstichting Ymere en (sociale) partners uit de buurt een wijkaanpak geformuleerd om de leefbaarheid te vergroten. De studenten dragen hieraan bij door bewoners te verbinden, enthousiasmeren en activeren bij hun inzet in de wijk. Het doel is het versterken van een duurzaam netwerk van actieve bewoners. De studenten gaan aan de slag met deelprojecten binnen de thema’s Groen & Schoon en Verbinding & Participatie.

Ezra is hier bezig om de wijk Groen en Schoon te houden.

In Springlevend Rozenprieel te Haarlem zijn nu vier studenten actief in de wijk om bewoners te verbinden met elkaar. Maar ook om de wijk leefbaar te maken en te houden. Naast het maken en onderhouden van een wijkwebsite, organiseren de studenten ook een terugkerende avond in het SpringlevendCafé in wijkcentrum de Tulp.

Door Corona is het lastig om evenementen te organiseren met veel mensen. Daarom zijn de studenten afgelopen tijd actief geweest in de redactie van het wijkblad. Deze is voor het eerst in vier jaar weer uitgekomen door de hulp van de studenten. Verder zijn ze druk bezig met de coördinatie van het aanplanten van verticale tuinen en het maken van twee ruilbiebs. Genoeg om druk mee te zijn dus, zelfs op afstand!

Daarnaast houden de studenten zich bezig met het groen in de buurt en hoe ze de buurt samen met bewoners schoon kunnen houden. Zo organiseren ze zwerfiebingo’s, waar ze samen met buurtkinderen in de wijk zwerfafval wordt opgeruimd. Ook zijn er steeds meer aanmeldingen voor het wormenhotel. Meer mensen eten en koken nu thuis en zijn dus ook meer geïnteresseerd in composteren. Er zijn zelfs al wormen gedoneerd aan mensen die ook een wormenhotel willen beginnen.. Kortom de studenten zorgen samen met de bewoners voor een schone en leefbare wijk waar mensen elkaar kennen.

Lila en Laura delen rozen uit in de wijk.