Het Rozenprieel is een buurt in Haarlem die in 2010 is aangewezen als een aandachtsbuurt. De gemeente Haarlem heeft daarom met woonstichting Ymere en (sociale) partners uit de buurt een wijkaanpak geformuleerd om de leefbaarheid te vergroten. De studenten van Academie van de Stad dragen bij aan deze wijkaanpak. Ze zetten zich een aantal uur per week in voor de buurt via verschillende activiteiten. Door bewoners te verbinden, enthousiasmeren en activeren bij hun inzet in de wijk dragen ze bij aan de leefbaarheid. Het doel van het project is het versterken van een duurzaam netwerk van actieve bewoners. De studenten gaan aan de slag met deelprojecten binnen de thema’s Groen & Schoon en Verbinding & Participatie.

De studenten houden zich bijvoorbeeld bezig met het groen in de buurt en hoe ze de buurt samen met bewoners schoon kunnen houden. Zo organiseren ze zwerfiebingo’s, waar ze samen met buurtkinderen in de wijk zwerfafval wordt opgeruimd. Ook zijn er steeds meer aanmeldingen voor het wormenhotel. Er zijn zelfs al wormen gedoneerd aan mensen die ook een wormenhotel willen beginnen.

Daarnaast helpen de studenten mee aan het verbinden van de buurt door bingoavonden, dinertjes en andere sociale evenementen te organiseren. Deze evenementen worden erg goed ontvangen en hebben een positief effect op de buurt. Kortom: de studenten zorgen samen met de bewoners voor een schone en leefbare wijk waar mensen elkaar kennen.

 

Rozenprieel
Het team van Rozenprieel