Het Rozenprieel is in 2010 aangewezen als een aandachtsbuurt. De gemeente Haarlem heeft met woonstichting Ymere en (sociale) partners uit de buurt een wijkaanpak geformuleerd om de leefbaarheid te vergroten. De studenten dragen hieraan bij door bewoners te verbinden, enthousiasmeren en activeren bij hun inzet in de wijk. Het doel is het versterken van een duurzaam netwerk van actieve bewoners. De studenten gaan aan de slag met deelprojecten binnen de thema’s Groen & Schoon en Verbinding & Participatie.

In Springlevend Rozenprieel te Haarlem zijn nu vier studenten actief in de wijk om bewoners te verbinden met elkaar. Maar ook om de wijk leefbaar te maken en te houden. Naast het maken en onderhouden van een wijkwebsite, organiseren de studenten ook een terugkerende avond in het SpringlevendCafé in wijkcentrum de Tulp.

Daarnaast houden de studenten zich bezig met het groen in de buurt en hoe ze de buurt samen met bewoners schoon kunnen houden. Zo organiseren ze zwerfiebingo’s, waar ze samen met buurtkinderen in de wijk zwerfafval wordt opgeruimd. Tijdens de SpringlevendCafé avonden worden samen met bewoners thema-avonden gehouden. Denk hierbij aan een beautyavond, een plantenasielavond, karaokeavond en filmavonden. Laats was er zelfs nog buurteten; op veilige afstand met de buurt eten. Kortom de studenten zorgen samen met de bewoners voor een schone en leefbare wijk waar mensen elkaar kennen.