Vier studenten wonen in het Rozenprieel in Haarlem. Zij zetten projecten op om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Dit doen ze voor en met bewoners uit de buurt. In ruil voor hun inzet krijgen de studenten een woning met huurkorting.

Het Rozenprieel is in 2010 aangewezen als een aandachtsbuurt. De gemeente Haarlem heeft met woonstichting Ymere en (sociale) partners uit de buurt een wijkaanpak geformuleerd om de leefbaarheid te vergroten. De studenten dragen hieraan bij door bewoners te verbinden, enthousiasmeren en activeren bij hun inzet in de wijk. Het doel is het versterken van een duurzaam netwerk van actieve bewoners. De studenten gaan aan de slag met deelprojecten binnen de thema’s Groen & Schoon en Verbinding & Participatie.

De studenten houden zich bijvoorbeeld bezig met het groen in de buurt en hoe ze de buurt samen met bewoners schoon kunnen houden. Zo organiseren ze zwerfiebingo’s, waar ze samen met buurtkinderen in de wijk zwerfafval wordt opgeruimd. Ook zijn er steeds meer aanmeldingen voor het wormenhotel. Er zijn zelfs al wormen gedoneerd aan mensen die ook een wormenhotel willen beginnen. Daarnaast helpen de studenten mee aan het verbinden van de buurt door bingoavonden, dinertjes en andere sociale evenementen te organiseren. Deze evenementen worden erg goed ontvangen en hebben een positief effect op de buurt. Kortom: de studenten zorgen samen met de bewoners voor een schone en leefbare wijk waar mensen elkaar kennen.

Ezra is hier bezig om de wijk Groen en Schoon te houden.